Khỏe đẹp

Cơ thể và não bộ thay đổi thế nào sau khi bạn giảm cân?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Giảm cân không chỉ là việc trút bỏ được mỡ trong cơ thể, mà trong quá trình này, toàn bộ cơ thể bạn cũng sẽ trải qua rất nhiều thay đổi. Trang Bright Side đã tìm ra chính xác những gì thay đổi trong cơ thể và não của bạn khi bạn trút bỏ được số cân nặng thừa thãi đó.