Nghiên cứu - Sản xuất

Có thể bị thiếu vitamin D trầm trọng sau khi đột quỵ?

Biết Tuốt

Health+ | Theo nghiên cứu mới nhất, mức vitamin D thấp tuy không dẫn đến đột quỵ nhưng lại có thể là hậu quả của tình trạng y tế nghiêm trọng này.