Thần kinh

Có những cách nào để khắc phục tình trạng run tay khi hồi hộp?

Vi Bùi

Health+ | Mỗi khi cảm thấy lo lắng, hồi hộp, cơ thể sẽ tiết ra các hormone “căng thẳng” như adrenaline để tăng năng lượng cho các tế bào. Tuy nhiên, nếu không sử dụng hết nguồn năng lượng này, bạn sẽ gặp phải tình trạng run tay khó chịu.