Khỏe đẹp

Tập thể dục khi bị ốm: Lưu ý quy tắc "trên cổ" và "dưới cổ"

Biết Tuốt

Health+ | Một số người đam mê tập thể dục thể thao đến nỗi không muốn bỏ một buổi tập nào, ngay cả khi bị ốm. Mặc dù đây là một thái độ nghiêm túc để thực hiện lối sống lành mạnh, nhưng không phải lúc nào tập luyện cũng mang lại lợi ích.