Dinh dưỡng

Có nên sử dụng vitamin tổng hợp?

Minh Hiếu

Health+ | Những người bị thiếu chất dinh dưỡng và không thể bổ sung chúng một cách đầy đủ thông qua chế độ ăn uống hàng ngày có thể hưởng lợi từ việc sử dụng vitamin tổng hợp. Tuy nhiên, điều này cũng còn phải tùy thuộc vào loại vitamin tổng hợp mà bạn đang sử dụng.