Thần kinh

Cách phân biệt co giật do sốt và co giật do động kinh

Kim Chi

Health+ | Trẻ bị sốt cao co giật chưa được coi là động kinh, vì bệnh động kinh có đặc điểm co giật tái diễn mà không được kích hoạt bởi sốt. Nếu sốt cao co giật lần đầu trước 6 tháng tuổi hoặc dưới 5 tuổi thì chưa thể khẳng định rằng trẻ sẽ bị động kinh.