Kinh doanh - Tiêu dùng

Có gì mới trong các sản phẩm dành cho sức khỏe tiêu hóa năm 2020?

Vi Bùi

Health+ | Trong vòng vài thập kỷ qua, các sản phẩm dành cho sức khỏe tiêu hóa luôn là “trụ cột” của dòng các chế phẩm bổ sung, nguyên nhân chủ yếu do tầm quan trọng của chúng với sức khỏe con người. Dù Mỹ đang là thị trường lớn nhất cho dòng sản phẩm này, nhiều khu vực khác trên thế giới cũng đang tranh đấu để đạt danh hiệu này trong vài năm tới.