Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Có dùng kết hợp TPCN Hộ Tạng Đường với TPCN Nattospes được không?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi đang dùng TPCN Nattospes để phòng ngừa đột quỵ sau khi đặt stent động mạch phải. Tôi có nên dùng TPCN Hộ Tạng Đường để phòng ngừa các biến chứng đái tháo đường do mắc tiền đái tháo đường không?