Cộng đồng lên tiếng

Bị coi thường quá, cô dâu Việt ơi!

Anh Nguyên

Health+ | Mới đây, cư dân mạng Việt Nam đang sục sôi bởi một phân cảnh trong bộ phim “Nông dân hiện đại” của Hàn Quốc có đoạn thoại khinh rẻ cô dâu người Việt Nam.