Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Có cục máu đông trong não có nên dùng TPCN Nattospes?

Khánh Hạ

Health+ | Bố tôi bị đột quỵ nhẹ, có cục máu đông trong não và đã dùng thuốc tiêu sợi huyết. Bố tôi muốn dùng thêm TPCN Nattospes. Bố tôi nên dùng sản phẩm với liều như thế nào? (Hà Anh - Ninh Bình)