Cộng đồng lên tiếng

Chuyện những lá thư

Health+

Health+ | (Health+) Hơn 40 năm kể từ khi dịch vụ chuyển phát nhanh thư tín, bưu kiện ra đời, vẫn có những lá thư mất hàng tháng mới đến tay người nhận.