Sản phẩm

TPCN phòng... biến đổi khí hậu

Kim Chi

Health+ | Một loại thực phẩm chức năng (TPCN) mới dành riêng cho... gia súc có thể là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu, cho thấy các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động này không chỉ là đặc quyền riêng của con người.