góc HA HI

Thái Lan "láu cá" càng khó đá

Nguyễn Hiệp

Health+ | Việt Nam thắng Thái Lan trong Kings cup 2019 bằng chính yếu tố mà họ vẫn thường chiếm ưu thế khi đối đầu là: Tâm lý. Sự khác biệt lớn nhất từ trước đến nay giữa Việt Nam với Thái Lan, không hẳn là chất lượng con người mà là tâm thế khi vào trận.