Điểm tin - Báo bạn

Chụp X-quang có nguy hiểm?

Minh Hiếu

Health+ | Ông Nguyễn Hữu Quyết - Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân cho biết, chụp X-quang tuy không nguy hiểm nhưng nếu được tiến hành ở điều kiện không an toàn, phòng chụp, thiết bị chụp không đảm bảo thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người.