Góc nhìn quản lý

Chúng ta đang quá lãng phí chất xám của bác sỹ

Minh Minh

Health+ | Trong khi các nước tận dụng tốt kiến thức của các bác sỹ, dược sỹ để giúp người bệnh, người dân có được giải pháp chăm sóc sức khỏe khoa học thì quy định của chúng ta lại đang cấm dẫn đến sự lãng phí quá đáng tiếc.