Kinh doanh - Tiêu dùng

Chứng nhận Halal & thị trường tiêu dùng Hồi giáo chưa được khai thác

Khánh Hạ

Health+ | Chứng nhận Halal là chứng nhận không chỉ dành cho người tiêu dùng Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới. Chứng nhận này còn nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng không theo đạo Hồi bởi nó đảm bảo về chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm chức năng.