Xã hội

Ngày 22/6, thử nghiệm tuyến du lịch Trường Sa đầu tiên

Lưu Hải

Health+ | Tuyến du lịch đầu tiên ra Trường Sa được TP HCM tổ chức vào ngày 22/6 để rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc khai thác chính thức cũng như cân nhắc để xây dựng kế hoạch quảng bá tuyên truyền sau khi được các ban ngành chấp thuận.