Bạn đọc viết

Chồng tuyên bố không thể bỏ người tình

Anh Nguyên

Anh bảo vẫn có trách nhiệm với con, còn người tình chẳng thể bỏ. Vậy tôi là ai trong cuộc đời và suy nghĩ của anh?