Cộng đồng lên tiếng

"Chọn sữa cho con giống như đánh... bạc"

Health+

Có lúc tôi đã nghĩ rằng, việc chọn sữa cho con cũng giống như đánh một… canh bạc, may thì được loại tốt, không thì dùng chán chê rồi, đùng một cái… ti vi lại bảo không đảm bảo chất lượng.