Trò chuyện

Chọn lối đi riêng

Health+

Health+ | "Với thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng một khi đã chấp nhận cuộc chơi thì phải biết chọn lối đi riêng. Bên cạnh đó, phải nâng cao tính chuyên nghiệp và nâng tầm quản trị để có thể xoay chuyển và ứng phó nhanh trước diễn biến của thị trường" - Bà Nguyễn Thị Bích Huệ "- Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến chia sẻ.