Chăm già

Chơi trò giải đố giúp bộ não trẻ hơn tới 10 tuổi

Biết Tuốt

Health+ | Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Tâm thần học Lão khoa quốc tế, những người trên 50 tuổi tham gia vào các trò chơi như sudoku và giải ô chữ có thể thúc đẩy bộ não của họ hoạt động tốt.