Cộng đồng lên tiếng

"Chớ vì cành mục mà xô đổ rào"

Health+

Health+ | Ngành nào cũng vậy, có người tốt người xấu, có người có tâm, người không. Nhưng, việc chỉ vài cá nhân mà quy chụp cả một ngành là không thỏa đáng. Bài viết dưới đây là suy nghĩ của một bác sỹ về ngành, về nghề trong những ngày này.