Điểm tin - Báo bạn

Cho phép chuyển giới tính, nên hay không?

Lưu Hải

Có nên tiếp tục không thừa nhận chuyển đổi giới tính? Phẫu thuật chuyển giới từ nữ sang nam có khó không? Chuyển giới có chuyển được cảm xúc thăng hoa?