Cộng đồng lên tiếng

Chờ được luật thì... hết đời!

Health+

“Nếu mười mấy năm nữa mới điều chỉnh luật thì đời em còn gì?” - Khoa thốt lên. Đây không còn là một câu hỏi đơn thuần nữa mà là tiếng kêu cứu đầy nước mắt của một phận người.