Cộng đồng lên tiếng

Chớ đổ oan cho ngành y!

Health+

Health+ | Trong mỗi quyết định y khoa đều có một phần đúng và phần sai. Phần đúng dựa vào hệ thống kiến thức được thu thập qua thí nghiệm và phân tích khoa học. Phần sai có thể bao gồm những yếu tố có tính ngẫu nhiên, nằm ngoài sự hiểu biết, tiên đoán, khả năng và sự kiểm soát của người chữa bệnh... Healthplus xin gửi tới độc giả chia sẻ từ GS. Nguyễn Văn Tuấn - hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Y hoa Garvan (Sydney, Australia)