Văn hóa

Những bức ảnh chiến thắng cuộc thi ảnh thế giới tự nhiên Big Picture 2017

Nguyễn Hiệp

Health+ | Mỗi tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh Thiên nhiên thế giới Big Picture là một minh chứng cho sự đa dạng của sự sống trên Trái đất, cùng với đó truyền cảm hứng cho các hoạt động bảo vệ và bảo tồn Thiên nhiên trên toàn thế giới.