Văn hóa

Chiêm ngưỡng 10 tòa nhà chọc trời vĩ đại nhất thế giới hiện nay

Nguyễn Hiệp

Health+ | Dựa trên dữ liệu từ The Skyscraper Center, tờ Business Insider đã đưa ra danh sách những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới hiện nay. Trong đó, có đến 6 trong số 10 tòa nhà cao nhất thế giới đều ở Trung Quốc.