Bạn đọc viết

Chìa khóa thành công không nằm ở việc làm hài lòng tất cả mọi người

Khánh Hạ

Health+ | Có một danh nhân từng nói: “Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người“. Điều đó hoàn toàn đúng.