Điểm tin - Báo bạn

Chất lượng không khí Hà Nội 5/3 cải thiện với tốc độ chậm

Quỳnh Trang

Health+ | Chất lượng không khí Hà Nội sáng 5/3 đa phần ở mức trung bình, một số điểm quan trắc có chỉ số không khí ở mức kém cũng không vượt quá AQI 118.