Ung thư

Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Nghiên cứu mới trên động vật cho thấy, tuyến vú cũng có một "hệ vi sinh vật" chịu ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống, giống như ở ruột người.