Tiết niệu

Nguyên tắc dinh dưỡng dành cho bệnh nhân suy thận độ 3

Quỳnh Trang

Health+ | Suy thận độ 3 xảy ra khi các chức năng của cơ quan này đã suy giảm đáng kể. Người bị suy thận độ 3 cần kiểm soát nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng để góp phần giảm gánh nặng cho thận.