Dinh dưỡng

Chế độ ăn glycemic thấp bảo vệ mắt thoái hóa điểm vàng

Biết Tuốt

Health+ | Sự phát triển của thoái hóa điểm vàng do lão hóa có thể được ngăn chặn hiệu quả bằng cách chuyển từ chế độ ăn glycemic cao sang một chế độ ăn glycemic thấp.