Tiêu hóa

Ăn uống thế nào khi không dung nạp lactose?

Vi Bùi

Health+ | Hiện có khoảng 75% dân số thế giới đang phải sống chung với tình trạng không dung nạp lactose. Những người không dung nạp lactose (một loại đường chủ yếu tìm thấy trong sữa bò) sẽ phải tránh hoặc hạn chế tiêu thụ một số sản phẩm từ sữa bò.