Hô hấp

Các dấu hiệu bất thường ở mũi cảnh báo bệnh nguy hiểm

Phạm Mơ

Health+ | Chảy máu mũi, mất khứu giác, ảo giác khứu giác, mũi ửng đỏ, màu nước mũi là những dấu hiệu bất thường ở mũi cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm.