Cộng đồng lên tiếng

Cháu nào được sống, cháu nào phải… chết?

Minh Minh

Health+ | Một câu chuyện cảm động vừa được Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ. Nhưng khi mà những cảm xúc lắng lại, chi tiết mà người viết giật mình lại là: “cháu nào được sống, cháu nào phải… chết”.