Trò chuyện

Chát với "Mr. 8.000 tỷ”

Health+

Health+ | Năm 2004, sau khi thành lập được một năm, doanh thu của Coteccons chỉ đạt hơn 300 tỷ đồng. Sau đúng mười năm gặp lại, Tổng giám đốc Nguyễn Bá Dương vui vẻ báo tin: "Coteccons đã đi nhanh hơn dự kiến. Đến cuối năm 2013, doanh thu của Tập đoàn đã đạt 4.750 tỷ đồng, nếu gộp chung các công ty thành viên thì hơn 8.000 tỷ đồng".