Thần kinh

Có thể chẩn đoán bệnh Parkinson bằng nước mắt?

Vi Bùi

Health+ | Theo các nhà khoa học Mỹ, chỉ cần vài giọt nước mắt thôi cũng có thể mở ra phương pháp mới, giúp dễ dàng chẩn đoán sớm bệnh Parkinson, giúp điều trị và làm chậm sự tiến triển của bệnh.