Cộng đồng lên tiếng

Chăm trẻ bị sởi từ kinh nghiệm Australia

Health+

Mỗi khi có dịch Sởi, chính phủ Australia sẽ phát cho từng gia đình những tài liệu cần thiết, trong đó có 7 điều nên làm cho những bệnh nhân mắc sởi.