Yêu trẻ

Bảo vệ thị lực của trẻ trong mùa Đông

Quỳnh Trang

Health+ | Cận thị là một trong những tật khúc xạ phổ biến trong môi trường học đường. Đặc biệt, trẻ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong mùa Đông có thể khiến cận thị tiến triển xấu, tăng độ nhanh.