Trò chuyện

CEO San Hà: Sợ nhất là chán công việc đang làm

Health+

Health+ | Hơn một giờ trò chuyện nhưng có đến 30 phút phải giải quyết công việc qua điện thoại, vừa bỏ máy xuống, bà Phạm Thị Ngọc Hà - Giám đốc Công ty TNHH San Hà nói ngay: "Làm ăn lu bu vậy đó. Một ngày có không biết bao nhiêu việc phải xử lý".