Trò chuyện

CEO Saigon Co.op: Lãnh đạo phải là bệ đỡ cho nhân viên

Health+

Health+ | Ông Nguyễn Ngọc Hòa đã gắn cuộc đời mình với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM hơn 26 năm. Đi lên từ một HTX thương mại nhỏ cho đến khi trở thành thương hiệu Co.opmart chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ, ông Hòa vẫn còn rất nhiều kế hoạch phải hoàn thành vào thời điểm ngày càng nhiều thương hiệu bán lẻ lớn của nước ngoài vào Việt Nam.