góc HA HI

Lan man chuyện Công Phượng "đi Tây"

Khánh Hạ

Health+ | Muốn ra nước ngoài thi đấu thì ngoài chuyên môn và nỗ lực rèn luyện ra, còn cần ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc với các nền văn hoá khác, ở đây là châu Âu. Và Công Phượng đã khắc phục được những hạn chế đó của cầu thủ nội?