Góc nhìn quản lý

Cầu thị lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực phẩm

Minh Minh

Health+ | Đây là thông điệp được TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại Hội thảo Đối thoại giữa cơ quan quản lý An toàn thực phẩm và doanh nghiệp triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35-2016/NQ-CP.