Góc nhìn quản lý

Cầu thị lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực phẩm

Minh Minh

Health+ | Đây là thông điệp được TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại Hội thảo Đối thoại giữa cơ quan quản lý An toàn thực phẩm và doanh nghiệp triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35-2016/NQ-CP.
Cầu thị lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực phẩm
Cục An toàn thực phẩm chủ động đối thoại với doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Đây là thông điệp được TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại Hội thảo Đối thoại giữa cơ quan quản lý An toàn thực phẩm và doanh nghiệp triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35-2016/NQ-CP.

Theo TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục An toàn thực phẩm là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc Bộ Y tế chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, các hiệp hội chuyên ngành triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35-2016/NQ-CP nhằm tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo, minh bạch và có trách nhiệm.

Theo TS. Phong, không phải đến khi có 2 Nghị quyết của Chính phủ mà quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế là luôn cầu thị lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bằng những quyết sách hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và xã hội, đặc biệt liên quan đến việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đơn cử, Cục An toàn thực phẩm là cơ quan đầu tiên triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Hiện tại, các thủ tục công bố sản phẩm, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo… đều đã được triển khai qua mạng. Doanh nghiệp thay vì phải nộp hồ sơ giấy tại Cục hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện như trước kia thì nay đã có thể thực hiện qua mạng và liên tục giám sát tiến trình thực hiện dịch vụ của cơ quan quản lý.

Nhiều dịch vụ khác cũng đã bước đầu được triển khai qua mạng. Như các dịch vụ kết nối với cổng 1 cửa quốc gia đã giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp xuống còn một nửa so với trước kia.

Cục cũng liên tục hoàn thiện các dịch vụ công. Như việc thay đổi hình thức thanh toán phí, lệ phí qua ngân hàng bằng phương thức Keypay hiện tại đã giúp giảm thiểu thời gian chờ xác nhận nộp phí và lệ phí cho doanh nghiệp và hạn chế tình trạng sai sót trong khi nộp phí thường xảy ra với hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

“Không chỉ trong buổi đối thoại với doanh nghiệp này, Cục An toàn thực phẩm đã và sẽ tiếp tục thực hiện cam kết lắng nghe, đối thoại với doanh nghiệp với tinh thần cầu thị để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho cộng đồng”, TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kết luận Hội thảo Đối thoại giữa cơ quan quản lý An toàn thực phẩm và doanh nghiệp triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35-2016/NQ-CP.

Đức Nhật H+