Bác sỹ ơi

Cắt túi mật được 1 tháng, đau bụng, khó tiêu chữa thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi 42 tuổi, mới mổ cắt bỏ túi mật được 1 tháng nhưng hiện nay tôi hay đau bụng đi ngoài và đầy bụng khó tiêu sau khi ăn. Tôi phải làm sao để cách khắc phục tình trạng này?