Điểm tin - Báo bạn

Cắt khối u 25 kg cho "người đàn ông mặt voi"

Trần Nga

"Người đàn ông mặt voi" đã có thể sống một cuộc sống bình thường sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u trên mặt lần thứ tư.