Bệnh lây nhiễm

Kiểm soát dịch Covid -19: Tín hiệu vui từ các địa phương

Hồng Hạnh

Health+ | Việt Nam đón nhận nhiều "tin vui" từ các địa phương trong 24 giờ qua liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid -19 (nCoV - novel corona virus)