Mắt

Mắt tinh tường dễ hóa mù lòa vì những thói quen này

Phạm Quỳnh

Health+ | Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Hút thuốc lá, dụi mắt, sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ… đều là những thói quen gây hại cho mắt, làm tăng nguy cơ mù lòa, bạn nên từ bỏ trước khi quá muộn.