Thần kinh

Cảnh báo: Run tay chân ở người trẻ đang ngày càng gia tăng

Khánh Hạ

Health+ | Nếu như trước đây, run tay chân thường được coi là chứng bệnh của người già thì trong những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ bị run đã và đang ngày càng tăng cao.