Điểm tin - Báo bạn

Cảnh báo kính râm Trung Quốc gây tổn hại đến mắt trẻ

Health+

Health+ | Một cuộc kiểm tra chất lượng kính râm trẻ em của Cục giám sát chất lượng tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cũng như cảnh báo của các bác sỹ nhãn khoa thuộc BV tỉnh Giang Tô đã khiến nhiều người không khỏi "giật mình".