Bệnh thường gặp

Cảnh báo 8 loại thực phẩm gây ung thư

Phạm Mơ

Health+ | Bệnh ung thư liên quan mật thiết đến thói quen sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm công nghiệp. WHO khuyến cáo người dân tránh xa 8 loại thực phẩm gây ung thư hàng đầu.